Temel Yaşam Becerileri

Merkezimizde uygulanan Temel Yaşam Becerileri Programında, özürlü bireyin çevresi ile ilişki kurması, ilişkilerinin güçlendirilmesi, değişik durumları tanıması ve ortamlara uygun davranış kalıpları kazanabilmesi, doğa ile baş başa nasıl yaşaması gerektiğini, teknik çevreyi, zaman kavramını ve bununla ilgili ölçüleri, trafik kurallarını ve doğru trafik davranışlarını öğrenebilmesi, boş zaman olanaklarından, gereksinimlerine göre yararlanabilme yeteneklerini geliştirebilmesi, ev ortamında kendi kendilerine yeterli olabilme becerileri kazanabilmesi amaçlanmıştır.
Program ana başlıklar halinde aşağıdaki konuları kapsar;

 • Okul yaşamını öğrenme,

 • Aile yaşamını öğrenme,

 • Komşularla iletişim kurmak,

 • Öğrendiği alanlarda yolunu bulmak,

 • İşletmeleri, müesseseleri tanımak ve bunlardan yararlanmak,

 • Sağlık hizmeti sunan kuruluşları tanımak ve bunlardan yararlanmak,

 • Kamu kurum ve kuruluşlarını tanımak ve bunlardan yararlanmak,

 • Kültürel etkinliklere katılmak,

 • Doğayı tanıma ve yaşantı yolu ile öğrenme,

 • Vücudunun bilincinde olmak ve onu koruma,

 • Teknik araçları kullanırken ortaya çıkabilecek tehlikeleri bilmek ve bunlardan sakınma,

 • Zaman kavramını bilmek ve kullanma,

 • Trafik alanındaki tehlikeleri bilmek ve bunlardan sakınma,

 • Ev bakımı ve temizliği ile ilgili işleri yapma,

 • Gıda maddelerini öğrenmek ve bunlardan yararlanma,

 • Ev aletlerini, araç-gerecini kullanma,

 • Elbise ve çamaşırların bakımını sağlama.