Eğitim Anlayışımız

Uygulanan egitim programının temel amacı yıllık planda belirlenen konular aracılıgıyla 3-6 yaş grubu çocukların kişilik oluşumlarının en önemli evresinde oldukları düşünülerek, bu dönemde belirlenen amaçlar ve hedefler dogrultusunda edinmeleri gereken tutum ve davranışları kazandırmaktır.

Geleneksel program çerçevesinde yer alan kalıpçı yaklaşımdan sıyrılarak çocuklara bilgi yüklemek degil, demokratik, bilgiyi keşfeden, araştırmacı, yaratıcı, öz disiplin ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda kendinin bir birey oldugunun farkında, problem çözücü, paylaşımcı, kendini iyi ifade edebilen, bireyler yetiştirebilmek için çocukların aktif katılımının sağlanacağı ve öğretmenin gizli planlayıcı ve yönlendirici olacağı uygun ortamlar hazırlamaktır.